Chi bộ

Chi bộ

CHI BỘ

 

* Ban Chi ủy:

- Bí thư: Nguyễn Thị Tuyết Hồng

- P. Bí thư: Bùi Thị Kim Ngân

- Chi ủy viên: Nguyễn Thị Tươi

                        Võ Thị Phượng

                        Bùi Thị Kim Thoa

* Đảng viên:

Nguyễn Thị Hồng Tẩm

                                    Huỳnh Thị Thanh Tuyền

                                    Nguyễn Thị Thu

                                    Bùi Thị Hẹn

                                    Cao Thị Thi

                                    Nguyễn Thị Huỳnh Mai

                                    Nguyễn Thị Minh Nhiên

                                    Nguyễn Thị Như Ngọc

                                    Phạm Thị Tợ

                                    Mai Thị Hồng

                                    Nguyễn Thị Kim Liên

                                    Bùi Ngọc Liên

                                    Nguyễn Thị Quỳnh Mai

                                    Nguyễn Thị Ánh Tuyết

                                    Nguyễn Thị Ngọc Hà

                                    Nguyễn Thị Thanh Tuyến

                                    Mai Thị Xuân Hương

                                    Nguyễn Dương Ngọc Diệu

                                    Trịnh Thị Kim Thoa

 

Additional information