Một vài biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ ở trường mầm non

File đính kèm

Sáng kiến kinh nghiệm Lớp Mầm 1

File đính kèm

Một vài biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ ở trường mầm non.

Sáng kiến kinh nghiệm

Một vài biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ ở trường mầm non.

 

1. Lĩnh vực áp dụng: Đề tài thuộc lĩnh vực công tác quản lý

2. Mô tả bản chất của sáng kiến

2.1. Tình trạng giải pháp đã biết

Trong công tác quản lý ở trường mầm non, người lãnh đạo luôn suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đòi hỏi người Hiệu trưởng cần phải nổ lực phấn đấu, quyết tâm cao.

            Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân và chất lượng giáo dục ở trường mầm non có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo;

Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc-giáo dục trẻ giúp trẻ phát triển toàn diện ở các lĩnh vực như Thể chất, Nhận thức, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ, Tình cảm xã hội. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý phải có nhận thức đúng đắn về mục tiêu nhiệm vụ của ngành học đồng thời phải am hiểu tường tận về nội dung chương trình để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc-giáo dục trẻ một cách toàn diện góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành học nói riêng và xã hội nói chung.

- Ưu điểm

Chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc-giáo dục trẻ là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ trong trường mầm non.

Am hiểu chuyên môn sâu sắc sẽ dễ dàng uốn nắn những sai lệch của giáo viên khi thực hiện giảng dạy hoặc điều chỉnh thực đơn, cách chăm sóc-nuôi dưỡng trẻ của giáo viên và nhân viên.

- Khuyết điểm

Tuy nhiên công tác nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ của trường mầm non thị trấn Mỏ Cày thời gian qua còn nhiều vấn đề bất cập dẫn đến chất lượng giáo dục chưa được cao, đội ngũ có năng lực chưa phát huy hết tiềm năng vốn có, tay nghề giáo viên chưa được đồng đều.

Một bộ phận nhỏ cán bộ, giáo viên chưa có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chăm sóc-giáo dục trẻ dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ như là một cách để đối phó, chống chế khi được kiểm tra và góp ý.

Thực tế chứng minh rằng giáo viên là lực lượng rất quan trọng trong việc quyết định chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ trong nhà trường. Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người quản lý phải có biện pháp tác động tích cực đến từng thành viên trong nhà trường, để mọi thành viên tự giác học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, do vậy tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo chuyên môn đi kèm kiểm tra việc thực hiện được xem là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ trong trường mầm non của người Hiệu trưởng.

2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến

2.1.Mục đích của giải pháp:

Làm rõ thực trạng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của đơn vị trường mầm non thị trấn Mỏ Cày để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ trong nhà trường. Đồng thời giúp người quản lý thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và nâng cao năng lực quản lý của Hiệu trưởng.

Thực hiện đầy đủ, chính xác các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành cấp trên; Chương trình giao dục mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

            Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của bậc học mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, là cơ sở để hình thành nhân cách con người.

2.2. Điểm khác biệt, tính mới của giải pháp so với giải pháp đã, đang được áp dụng.

Công tác chỉ đạo toàn diện về chuyên môn và kiểm tra thực hiện có hiệu quả nâng cao được chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ đồng thời tác động đến chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; qua đó cũng giúp Hiệu trưởng nâng cao năng lực quản lý và nhận rõ được ưu khuyết điểm của công tác chăm sóc-giáo dục trẻ ở nhà trường cũng như của bản thân trong công tác quản lý, góp phần thực hiện tốt yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục, bên cạnh đó còn nâng cao được trình độ tay nghề cho đội ngũ giáo viên.

Qua chỉ đạo sâu sát giúp đỡ kịp thời của Hiệu trưởng cũng giúp cho mỗi người điều chỉnh được hành vi của mình phù hợp với mục đích, yêu cầu nhiệm vụ được giao và sự phát triển của ngành học; Nghiêm túc hơn trong khắc phục nhược điểm, yếu kém, mạnh dạn tự tin phát huy mặt mạnh trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Từng bước đã nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ trong nhà trường.

Từ việc làm tốt công tác nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên, kết quả là đơn vị trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

2.3. Mô tả chi tiết bản chất của giải pháp:

2.3.1.Cơ sở lý luận.

Chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người; có thể nói nhân cách của trẻ như thế nào phụ thuộc phần lớn vào sự chăm sóc-giáo dục trẻ ở trường mầm non.

Trường mầm non được xem như là ngôi nhà thứ hai của trẻ, do đó việc nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ là nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường, muốn làm được điều này đòi hỏi người làm quản lý phải đầu tư cao việc xây dựng kế hoạch chuyên môn, chỉ đạo chuyên môn một cách sâu sát. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đi kèm công tác kiểm tra đánh giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp giảng dạy của giáo viên, đánh giá khảo sát chất lượng chăm sóc-giáo dục, xây dựng nền nếp, kỷ cương trong nhà trường. Có quản lý, có lãnh đạo chỉ đạo thì phải có kiểm tra. Kiểm tra là nhu cầu tất yếu của công tác quản lý và lãnh đạo.

Kiểm tra là để xem xét tình hình thực tế, để đánh giá, nhận xét, kiểm nghiệm sự phù hợp của quá trình hoạt động để từ đó điều chỉnh, áp dụng, khắc phục những sai lệch, khó khăn trở ngại trong thực thi nhiệm vụ của đơn vị.

Kiểm tra là chức năng nhiệm vụ mà thủ trưởng đơn vị phải tiến hành trong quá trình quản lý để xem xét mọi hoạt động của cấp dưới để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy tinh thần tự học tập rèn luyện tự hoàn thiện mình trong đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Có thực hiện tốt được nền nếp kỷ cương, có đánh giá trẻ đúng thực chất thì mới thật sự nâng cao được chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ ở nhà trường.

2.3.2.Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:

- Xây dựng kế hoạch:

Bản thân hiệu trưởng nghiên cứu quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên; trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo Dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng tiến hành xây dựng kế hoạch chuyên môn sát với tình hình thực tế của đơn vị, sau kế hoạch năm có kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể cho từng khối lớp trên cơ sở tham khảo ý kiến của giáo viên khi thực hiện các chủ đề cho phù hợp, đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn, các giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc-giáo dục trẻ trên cơ sở kế hoạch chung của trường để thực hiện. Bởi vì kế hoạch có tầm quan trọng đặc biệt như là kim chỉ nam, dẫn đường chỉ lối cho Hiệu trưởng và giáo viên thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, kế hoạch sẽ giúp ta làm việc khoa học, không chồng chéo không bỏ sót việc.

Giao chỉ tiêu tỉ lệ chuyên cần, tỉ lệ trẻ có sức khỏe bình thường cho các khối lớp, cụ thể trẻ nhà trẻ tỉ lệ đi học chuyên cần phải đạt từ 85% trở lên và độ tuổi mẫu giáo từ 93% trở lên trong đó trẻ 5 tuổi phải đạt từ 95% trở lên và cuối năm trẻ ở các khối lớp có sức khỏe bình thường (tốt) phải đạt từ 96% trở lên; khảo sát đánh giá sự phát triển của trẻ ở cuối mỗi chủ đề.

Duy trì sĩ số trẻ đến cuối năm, các chỉ tiêu này gắn vào các tiêu chí thi đua của cá nhân và tổ để làm căn cứ bình xét thi đua cuối năm học.

Với biện pháp nầy giáo viên luôn tìm tòi các giải pháp động viên trẻ đi học đều, động viên trẻ ăn hết suất, ngủ đủ giấc để khỏe mạnh tăng cân, ôn luyện kiến thức thêm cho các cháu vào các thời điểm thích hợp trong ngày góp phần nâng cao được chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ.

- Thành lập và bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn, tổ kiểm tra:

Đầu năm học Hiệu trưởng thành lập tổ chuyên môn và cử các tổ trưởng đại diện cho các khối Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá và cả tổ Cấp dưỡng qua đó bồi dưỡng đào tạo tổ trưởng về công tác chuyên môn về công tác kiểm tra nội bộ giúp Hiệu trưởng thực hiện một cách sâu sát kế hoạch chuyên môn. Đồng thời để nhiệm vụ chăm sóc –giáo dục trẻ được nâng cao một cách bền vững, Hiệu trưởng cùng với các phó Hiệu trưởng thường xuyên tham gia sinh hoạt chuyên môn với các tổ để kịp thời điều chỉnh những lệch lạc trong thực hiện nội dung chương trình chăm sóc-giáo dục trẻ.

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đều ở các mặt hoạt động

Xây dựng lịch kiểm tra thật cụ thể tập trung vào học kỳ I và đầu học kỳ II, nội dung kiểm tra thực hiện đều ở tất cả các mặt hoạt động của nhà trường từ hoạt động sư phạm của nhà giáo đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh, công tác kế toán tài chính…

 Ví dụ: Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo: thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông tư số 43/2006/TT/BGDĐT, từ kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách đến đánh giá chế độ chăm sóc-giáo dục trẻ, quan sát đánh giá việc bố trí, sử dụng hợp lý đồ dùng đồ chơi, kiểm tra chất lượng trẻ qua việc trao đổi, trò chuyện cùng trẻ để nhận xét về nhận thức, nền nếp, hành vi, thói quen của trẻ… lên lịch kiểm tra và kiểm tra đột xuất tất cả nhà giáo khác ngoài lịch kiểm tra, Đồng thời căn cứ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non để đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học.

Nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ đó là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, cho nên việc tổ chức giảng dạy-chăm sóc có nền nếp là việc làm thường xuyên.

            Thường xuyên nhắc nhỡ giáo viên tuân thủ nghiêm lịch sinh hoạt hàng ngày của trẻ theo qui định của nhà trường, tổ chức chăm sóc giảng dạy từ tấm lòng yêu trẻ của người giáo viên chứ không phải để đối phó với kiểm tra hay để chạy theo thành tích. Do đó dù có kiểm tra hay không giáo viên vẫn chăm sóc-giảng dạy đầy đủ theo quy định, mỗi tiết dạy đều có sử dụng đồ dùng trực quan, tích cực làm nhiều đồ dùng dạy học đồ chơi phục vụ cho công tác giảng dạy.

Động viên giáo viên đầu tư nghiên cứu chuyên môn, vận dụng phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt để tạo cơ hội cho trẻ phát huy trí tuệ, sáng tạo đồng thời cung cấp kiến thức cho trẻ một cách đầy đủ hài hòa, song song với việc cung cấp kiến thức cho trẻ giáo viên còn tích cực rèn kỹ năng sống cho trẻ; Đánh giá sự phát triển của trẻ đúng thực chất để điều chỉnh biện pháp chăm sóc-giáo dục cho phù hợp hơn.

- Tổ chức các Hội thi để đánh giá chất lượng

Hội thi là đỉnh cao của chất lượng do đó hàng năm nhà trường đều tổ chức các hội thi như: Thi biểu diễn văn nghệ, Thi kể chuyện –đọc thơ mầm non, Thi Bé khỏe Bé ngoan (dành cho các cháu), Hội thi giáo viên dạy giỏi, Hội thi làm đồ dùng dạy học đồ chơi… (dành cho giáo viên). Kết quả cụ thể ở năm học 2012-2013,

            Có 23 tiết mục được biểu diễn trong Đêm văn nghệ mừng sinh nhật Bác Hồ được diễn tại trường có hơn 700 khán giả đến xem ủng hộ và cổ vũ cho các cháu; Hội thi kể chuyện sách hè đạt 02 giải khuyến khích, Hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ đạt 02 giải B; Thi vẽ tranh đạt 04 giải khuyến khích.

            Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 19 cô tỉ lệ 61,29%; cấp tỉnh đạt 04 cô, tỉ lệ 12,90%

            Cuối năm có 98% cháu đạt bé khỏe bé ngoan; 98% cháu có sức khỏe tốt.

 Song song với công tác giáo dục thì công tác vệ sinh phòng bệnh cho trẻ em trong trường bán trú cũng rất quan trọng; nhà trường quy định tất cả các cháu khi vào trường đều phải được khám sức khỏe đầu vào qua đó nhà trường sẽ có cách chăm sóc phù hợp cho từng trẻ, Ban Giám hiệu sẽ tiến hành kiểm tra từ khâu giáo dục rèn luyện cho trẻ tự biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết tránh xa những nơi nguy hiểm, ăn uống vệ sinh, đủ chất dinh dưỡng… đến nội dung hình thức tuyên truyền kiến thức nuôi- dạy con theo khoa học và cách phòng, chống dịch bệnh cho các bậc phụ huynh ở từng lớp.

Ngoài kiểm tra theo lịch, Ban giám hiệu còn tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, đi sâu vào điểm yếu, tồn tại để có biện pháp sửa chữa nhanh chóng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ trong nhà trường.

            - Phối hợp với gia đình, cộng đồng để chăm sóc-giáo dục trẻ.

            Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi-dạy trẻ theo khoa học cho các bậc phụ huynh và cộng đồng để mọi người cùng tham gia chăm sóc giáo dục trẻ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện: Tổ chức họp phụ huynh định kỳ mỗi quí/lần đồng thời cũng tổ chức nhiều hình thức trao đổi, gặp gỡ giao lưu, tiếp xúc với phụ huynh để giáo viên tuyên truyền các kiến thức về chăm sóc-giáo dục trẻ theo khoa học đồng thời cũng được lắng nghe ý kiến cũng như kinh nghiệm nuôi dạy trẻ từ phía phụ huynh để từ đó cùng nhau phối hợp nuôi-dạy trẻ tốt hơn.

3. Khả năng áp dụng của giải pháp

Đã được áp dụng rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường đồng thời có thể trao đổi thêm kinh nghiệm để phổ biến rộng rãi cho các đơn vị bạn cùng thực hiện.

4. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp

- Đội ngũ giáo viên đã thật sự gương mẫu, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; cán bộ, giáo viên nhân viên đã có nhận thức đúng đắn về công tác chăm sóc-giáo dục trẻ; việc kiểm tra không còn là vấn đề gây áp lực cho cán bộ giáo viên của nhà trường, khi hiệu trưởng đi vắng mọi hoạt động vẫn diễn ra nghiêm túc, không còn tình trạng đối phó, tùy tiện trong chăm sóc-giáo dục trẻ, mặt khác giáo viên đã tự giác tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, chất lượng đội ngũ đã được nâng lên rõ rệt, cụ thể số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là 90,32%

Chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ từng bước được nâng cao.

Tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp đạt vượt chỉ tiêu chung của huyện 9%

Trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần, cuối năm có 98% trẻ đạt sức khỏe bình thường, không xảy ra dịch bệnh, tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.

Có 98% trẻ em 5 tuổi được đánh giá đạt yêu cầu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đặt biệt là 100% trẻ em được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

Các hoạt động trong nhà trường diễn ra có nền nếp, có chất lượng; tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tương trợ tương thân tương ái của mọi người được nâng lên lên rõ rệt.

Đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2; đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Qua đó người làm công tác quản lý cũng rút ra được bài học kinh nghiệm:

Bản thân người Hiệu trưởng phải luôn gương mẫu, nghiêm túc thực hiện kỷ cương trong quản lý, thực chất trong đánh giá, kiểm tra, không chạy theo thành tích, phong trào mà làm lệch lạc chất lượng thực của nhà trường. Không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý, chỉ đạo, tác phong làm việc khoa học, chu đáo, thẳng thắng trong góp ý xây dựng, không né tránh, đỗ lỗi cho khách quan, từ bỏ thói quen làm việc dễ dãi; thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý của người Hiệu trưởng.

Có tinh thần trách nhiệm, có lòng vị tha, bao dung, gương mẫu trong mọi việc, biết quan tâm giúp đỡ mọi người, không thành kiến, biết cảm thông chia sẻ, không tự cao tự đại cho mình là trên hết, luôn cởi mở, chân tình khi đóng góp cho cấp dưới.

Trung thực trong quản lý, chỉ đạo, công khai minh bạch tài chính; thực hiện nghiêm kiểm tra nội bộ, đánh giá đúng thực chất công tác của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Biết chăm lo bồi dưỡng đội ngũ toàn diện về nhận thức và hành vi.

Biết lắng nghe ý kiến của cấp dưới, xử lý chính xác khách quan các thông tin và dư luận trong nhà trường./.

                                    …………, ngày 20 tháng 3 năm 2014

                                                         Người viết

                                                Nguyễn Thị Tuyết Hồng

 

 

 

 

Additional information