Tổ chức bộ máy

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Năm học: 2014 - 2015

 

1. Chi bộ:

            - Bí thư: Nguyễn Thị Tuyết Hồng

2. Chi đoàn:

            - Bí thư: Nguyễn Thị Thanh Tuyến

3. Công đoàn:

            - Chủ tịch: Bùi Thị Kim Thoa

            - Phó Chủ tịch: Võ Thị Phượng

4. Ban giám hiệu:

            - Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Hồng

            - P. Hiệu trưởng chuyên môn: Huỳnh Thị Thanh Tuyền

            - P. Hiệu trưởng bán trú: Tạ Thị Vẹn

5. Hành chính quản trị:

            - Kế toán: Nguyễn Thị Hồng Tẩm

            - Văn thư – thủ quỹ: Trần Minh Tuấn

            - Y tế: Nguyễn Thu Diễm

            - NV phục vụ: Phạm Thị Hoàng Ngân

- Bảo vệ: Đoàn Văn Tán

            - Bảo vệ: Lê Hoàng Sương

7. Tổ Cấp dưỡng:

            - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tươi

            - Tổ phó: Nguyễn Thị Thu

            - Tổ viên: Bùi Thị Hẹn

                              Nguyễn Lê Thùy Trang

                              Phạm Thị Thu Tuyên

                              Nguyễn Thị Thủy

                              Nguyễn Thị Dung

                              Lê Thị Hồng Hạnh

8. Tổ Nhà trẻ:

            - Tổ trưởng: Bùi Thị Kim Ngân

            - Tổ phó: Cao Thị Thi

            - Tổ viên: Nguyễn Thị Minh Nhiên

                             Nguyễn Thị Huỳnh Mai

                             Nguyễn Thị Như Ngọc

                             Nguyễn Thị Kim Ngân

                             Diệp Mỹ Loan

                             Phạm Thị Diễm Kiều

9. Tổ MG 3 tuổi:

            - Tổ trưởng: Dương Thị Duy Mảnh

            - Tổ phó: Tăng Thị Kim Loan

            - Tổ viên: Lê Thị Ngọc Diễm

                             Huỳnh Thị Ngọc Bích

                             Phạm Thị Tợ

                             Mai Thị Hồng

10. Tổ MG 4 tuổi:

            - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Liên

            - Tổ phó: Bùi Ngọc Liên

            - Tổ viên: Phạm Thị Kiều

                            Nguyễn Thị Quỳnh Mai

                            Đoàn Ngọc Tâm

                            Quãng Thị Thoa

11. Tổ MG 5 tuổi:

            - Tổ trưởng: Nguyễn Dương Ngọc Diệu

            - Tổ phó: Nguyễn Thị Thanh Tuyến

            - Tổ viên: Trần Bích Liễu

                             Nguyễn Ngọc Trang

                             Trịnh Thị Kim Thoa

                             Nguyễn Thị Ánh Tuyết

                             Nguyễn Thị Ngọc Hà

                             Lê Thị Kim Huyền

                             Trần Mộng Băng Tuyền

                             Võ Thị Phượng

                             Mai Thị Xuân Hương

                             Bùi Thị Kim Thoa

 

           

           

 

 

          

           

 

 

Additional information