Tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học: 2014 - 2015

 

1. Tổ Cấp dưỡng:

            - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tươi

            - Tổ phó: Nguyễn Thị Thu

            - Tổ viên: Bùi Thị Hẹn

                              Nguyễn Lê Thùy Trang

                              Phạm Thị Thu Tuyên

                              Nguyễn Thị Thủy

                              Nguyễn Thị Dung

                              Lê Thị Hồng Hạnh

2. Tổ Nhà trẻ:

            - Tổ trưởng: Bùi Thị Kim Ngân

            - Tổ phó: Cao Thị Thi

            - Tổ viên: Nguyễn Thị Minh Nhiên

                             Nguyễn Thị Huỳnh Mai

                             Nguyễn Thị Như Ngọc

                             Nguyễn Thị Kim Ngân

                             Diệp Mỹ Loan

                            Phạm Thị Diễm Kiều

3. Tổ MG 3 tuổi:

            - Tổ trưởng: Dương Thị Duy Mảnh

            - Tổ phó: Tăng Thị Kim Loan

            - Tổ viên: Huỳnh Thị Ngọc Bích

                              Lê Thị Ngọc Diễm

                              Mai Thị Hồng

                              Phạm Thị Tợ

4. Tổ MG 4 tuổi:

            - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Liên

            - Tổ phó: Bùi Ngọc Liên

            - Tổ viên: Phạm Thị Kiều

                              Nguyễn Thị Quỳnh Mai

                              Đoàn Ngọc Tâm

                              Quãng Thị Thoa

5. Tổ MG 5 tuổi:

            - Tổ trưởng: Nguyễn Dương Ngọc Diệu

            - Tổ phó: Nguyễn Thị Thanh Tuyến

            - Tổ viên: Trần Bích Liễu

                              Nguyễn Thị Ánh Tuyết

                              Nguyễn Thị Ngọc Hà

                              Võ Thị Phượng

                              Trần Mộng Băn Tuyền

                              Nguyễn Ngọc Trang

                              Lê Thị Kim Huyền

                              Trịnh Thị Kim Thoa

                              Mai Thị Xuân Hương

                              Bùi Thị Kim Thoa

 

Additional information