Trang thông báo

Thông báo

Thông báo

 

- Ngày 20/8/2014 đến 01/9/2014 các cháu học 01 buổi.

- Ngày 03/9/2014 các cháu học bán trú.

Tuyển sinh

 THÔNG BÁO

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

               Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014-2015, đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Nam phê duyệt;

Nay trường Mầm Non Thị Trấn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và chỉ tiêu

- Trẻ sinh năm 2009: 10 cháu

- Trẻ sinh năm 2010: 30 cháu

- Trẻ sinh năm 2011: 10 cháu

- Trẻ sinh năm 2012: 70 cháu

Tổng cộng: 120 cháu

2. Điều kiện

Trẻ em có hộ khẩu tại thị trấn, hoặc có cả cha và mẹ là cán bộ công chức nhà nước.

3. Thời gian phát hành đơn (cho chứ không có bán)

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 8 năm 2014

4. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Một bản sao giấy khai sinh

- Một phiếu khám sức khỏe của trẻ

- Một bản sao hộ khẩu (hoặc giấy xác nhận cơ quan làm việc của cha, mẹ trẻ)

5. Thời gian nhận hồ sơ nhập học

Kể từ ngày 04 tháng 8 đến hết ngày 08 tháng 8 năm 2014

Do chỉ tiêu tuyển sinh có hạn ( chỉ tuyển 120 cháu) nên nhà trường sẽ không giải quyết những trường hợp trái tuyến.

Ban giám hiệu trường Mầm Non Thị Trấn trân trọng thông báo đến quí phụ huynh theo dõi./.

                                      Thị trấn, ngày 17 tháng 7 năm 2014

                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                              

                                            Nguyễn Thị Tuyết Hồng

 

Additional information